WyszukiwarkaUprawnienia, ubezpieczenia, przynależność organizacyjna

2014-03-25 13:24:22

Informacja o uprawnieniach zawodowych, ubezpieczeniu
i przynależności organizacyjnej właściciela firmy:

 • mgr inż. budownictwa – uprawnienia budowlane nr ewid. 215/83 - od 1983 r.
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami – od 1992 r.:
  - licencja wydana przez Polską Federację Rynku Nieruchomości,
  - licencja zawodowa nr 1074 wydana przez Prezesa UM i RM,
  - licencja zawodowa wydana przez Federację Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości,
  - licencja zawodowa wydana przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami
  - członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
  - członek Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
 • rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia nr 1228 - od 1994 r.,
 • tytuł Recognised European Valuer REV – od 2008 r.,
 • członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
 • biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Kielcach (Adm.-0111-384/12) - od 1991 r.
 • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w za-kresie czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawstwa majątkowego.